Het begrijpen van kolonisatie en dekolonisatie

Kolonisatie verwijst naar de overheersing en uitbuiting van een land of regio door een ander land of regio. Meestal probeert de koloniserende macht de natuurlijke bronnen en arbeid uit het gekoloniseerde land te halen voor eigen gewin. Vaak gaat dit gepaard met geweld, racisme, culturele vernietiging en schade aan de natuur. De effecten van kolonisatie kunnen enorm ingrijpend zijn en blijvende gevolgen hebben voor zowel de mensen als het land.

Neokolonisatie is een vorm van voortdurende economische uitbuiting die de machtsongelijkheid tussen voormalige koloniale machten en hun voormalige koloniën in stand houdt. Dit gebeurt in de vorm van het exporteren van grondstoffen tegen lage prijzen en het importeren van geïndustrialiseerde producten tegen hoge kosten, maar ook door het gebruik van certificeringscommissies in voormalige koloniale landen om te bepalen wat als "eerlijke" handelspraktijken worden beschouwd.

Dekolonisatie is het proces waarbij voormalige gekoloniseerde landen of regio's politieke onafhankelijkheid en zelfbeschikking krijgen. Dit proces kan lang en moeilijk zijn, omdat het gaat om het overwinnen van de overblijfselen van kolonisatie en het vestigen van nieuwe identiteiten. Het gaat ook om het bevorderen van economische, politieke en sociale rechten en kansen voor de lokale bevolking, waaronder herstelbetalingen voor onrecht uit het verleden en de repatriëring van cultureel erfgoed.

Het verhaal achter Ceylon-thee

Ceylon-thee werd halverwege de 19e eeuw door de Britten geïntroduceerd als geldgewas. Voor het verbouwen en verwerken van de thee waren de Britten sterk afhankelijk van de arbeid van lokale mensen die vaak slecht werden behandeld en lage lonen kregen. Desondanks werd Ceylonthee een van 's werelds meest waardevolle exportproducten.

Nog steeds, tot op vandaag de dag worden er inspanningen gedaan om Ceylon-thee te dekoloniseren. Dit omvat het promoten van eerlijke arbeidspraktijken, het ondersteunen van kleinschalige en duurzame landbouw en het versterken van de stem en het perspectief van lokale gemeenschappen. Er worden ook inspanningen geleverd om traditionele culturele gebruiken met betrekking tot theeteelt en -consumptie te behouden en promoten.

Historische Context: de Kolonisatie en Uitbuiting van Ceylon-thee

De kolonisatie van Sri Lanka, voorheen bekend als Ceylon, begon in de 16e eeuw toen de Portugezen de controle kregen over delen van het land. Later namen de Nederlanders en vervolgens de Britten de controle over, waarbij de laatsten regeerden tot Sri Lanka in 1948 onafhankelijk werd. Tijdens deze periode vestigden de Britten de theeteelt in Sri Lanka, die een belangrijke bron van rijkdom werd voor een kleine groep Britse handelaren. De thee-industrie was afhankelijk van de arbeid van de lokale bevolking en geïmporteerde Tamilarbeiders uit Zuid-India. Zij werden belast met zware arbeidsomstandigheden en uitbuiting door de Britse plantage-eigenaren. De monocultuur van thee putte de biodiversiteit uit en het intensieve gebruik van pesticiden en kunstmest vervuilde het milieu. De gevolgen van de kolonisatie voor de lokale bevolking en het milieu waren ingrijpend en zijn vandaag de dag nog steeds voelbaar.

Gevolgen van de kolonisatie voor de lokale bevolking en het milieu

De uitbuiting van de arbeiders die op de theeplantages werkten, was een van de ernstigste effecten van de kolonisatie voor de lokale bevolking. De arbeiders leden onder onmenselijke omstandigheden, zoals lange werkdagen, lage lonen en gebrek aan medische zorg, wat een directe invloed had op hun gezondheid en welzijn. Culturele vernietiging was een ander negatief effect van de kolonisatie: de koloniale macht probeerde haar cultuur en taal op te leggen aan de inheemse bevolking, wat leidde tot de onderdrukking van de cultuur en taal van de lokale bevolking. Ook het milieu werd aangetast: de intensivering van de theeteelt leidde tot een toenemend gebruik van pesticiden en kunstmest, wat lokale milieuproblemen veroorzaakte. Daarnaast had het kappen van grote stukken bos om theeplantages aan te leggen ook een negatieve invloed op de biodiversiteit en leefomgeving.

Inspanningen voor een duurzame en eerlijke productie van Ceylon-thee

Nadat Sri Lanka onafhankelijk werd, bleef de ongelijkheid in de theehandel bestaan en hadden de Britten nog steeds het monopolie op verpakte thee. Een van de belangrijkste stappen naar een duurzame en eerlijke productie van Ceylon-thee is het verbeteren van de arbeidsomstandigheden op de theeplantages, waaronder de invoering van minimumlonen, betere arbeidsomstandigheden en betere medische zorg voor de arbeiders. Er worden ook inspanningen geleverd om de rechten en vrijheden van de arbeiders te versterken en ervoor te zorgen dat ze voldoende betrokken worden. Duurzame productiepraktijken, zoals biologische bestrijdingsmiddelen en duurzame irrigatiemethoden, worden ook gestimuleerd. De inspanningen richten zich ook op het minimaliseren van de negatieve impact op het milieu, door ontbossing te voorkomen en de natuurlijke leefomgeving te behouden. Daarnaast worden consumenten beter voorgelicht en bewuster gemaakt om op deze manier verantwoorde consumptie te bevorderen.

De lokale herkomstmerken worden beschouwd als de meest effectieve manier om de negatieve effecten van kolonisatie tegen te gaan en om een duurzame en sociaal verantwoorde productie van Ceylon-thee te bevorderen. Door een eindproduct te exporteren in plaats van losse thee, blijven de inkomsten van het product met toegevoegde waarde in Sri Lanka, wat de Sri Lankaanse economie ondersteunt en de lokale gemeenschap sterker maakt.

In het algemeen zijn de inspanningen voor een duurzame en eerlijke productie van Ceylon-thee een stap in de goede richting. Uiteindelijk is het van belang een duurzame en maatschappelijk verantwoorde industrie voor te creëren, met als einddoel een betere toekomst voor Sri Lanka en de bevolking.

Het creëren van een gedekoloniseerde Ceylon-thee-industri: Dilmah's best practices

Bij Dilmah lopen we voorop met het implementeren van sociaal- en milieuverantwoorde praktijken voor een gedekoloniseerde Ceylon-thee-industrie. Om dit te bereiken, geloven we dat een heroverwegingsproces nodig is op alle niveaus, van theeplantages tot verwerking en marketing. Hier zijn enkele voorbeelden van onze belangrijkste best practices voor een gedekoloniseerde Ceylon-thee-industrie:

  1. Bevordering van sociale verantwoordelijkheid: De Ceylon-thee-industrie moet zorgen voor een eerlijke behandeling en een passend loon voor arbeiders. Bij Dilmah hebben we een project voor sociale betrokkenheid genaamd het Mercy Care-programma dat rechtstreeks ten goede komt aan arbeiders van theeplantages en hun families met medische en klinische diensten, onderwijs en opleiding, financiële steun en sociale diensten. We ondersteunen ook lokale bedrijven en infrastructuurprojecten om de leefomstandigheden in gemeenschappen waar thee wordt verbouwd te verbeteren.
  2. Duurzame productie: Duurzame praktijken, waaronder het gebruik van biologische bestrijdingsmiddelen, het vermijden van ontbossing en efficiënte irrigatie, moeten worden overgenomen door de thee-industrie in Sri Lanka. Bij Dilmah vertrouwen we op natuurlijke methoden voor ongediertebestrijding, efficiënte irrigatie met regenwater, minimaliseren we plastic afval, gebruiken we biologisch afbreekbare verpakkingen en bevorderen we herbebossingsprojecten om de biodiversiteit te vergroten. We werken nauw samen met lokale gemeenschappen en boeren om duurzame productie te garanderen.
  3. Betrokkenheid bij de gemeenschap: Het betrekken van de lokale gemeenschap bij de Ceylon-thee-industrie is van vitaal belang om de behoeften en zorgen van de gemeenschap te begrijpen en aan te pakken. Bij Dilmah steunen we liefdadigheidsprojecten zoals biologische landbouw en stimuleren we kleine en middelgrote theebedrijven door training en technische ondersteuning aan te bieden.
  4. Educatie en voorlichting: Consumenten moeten worden geïnformeerd over de impact van Ceylon-thee op lokale gemeenschappen en het milieu. Bij Dilmah pleiten we voor onderwijs en bewustwording en hebben we verschillende onderwijsprojecten opgezet die kinderen en jongeren in theeregio's ondersteunen. We bevorderen ook onderwijs- en bewustmakingsprojecten om ervoor te zorgen dat de bevolking wordt geïnformeerd over het belang van duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid.
  5. Transparante productieketen: De Ceylon-thee-industrie moet zorgen voor een transparante productieketen, van de theeplantage tot de eindconsument. Bij Dilmah werken we met het "Single Origin" model, waarbij alle theesoorten rechtstreeks van onze eigen theetuinen of van geselecteerde kleine boeren komen. Hierdoor hebben we directe controle over de productieomstandigheden en kunnen we garanderen dat onze producten onder eerlijke arbeidsomstandigheden worden gemaakt. We publiceren regelmatig duurzaamheidsrapporten met gedetailleerde informatie over arbeidsomstandigheden, milieupraktijken en sociale betrokkenheid.

Neokolonialisme in deze tijd: De uitdaging voor een gedekoloniseerde theesector in Sri Lanka

Ondanks onze inspanningen voor dekolonisatie lijdt de bevolking van Sri Lanka nog steeds onder neokolonialisme. Thee wordt namelijk als grondstof in bulk opgekocht door westerse multinationals. Voor deze grondstof betalen ze een lage prijs. Uiteindelijk wordt de grondstof verpakt en vermarkt in de westerse landen, waar de meeste winst mee wordt gemaakt. Deze zogenaamde 'waardetoevoeging' zorgt voor blijvende onrecht in Sri Lanka. Daarnaast wordt thee uit Sri Lanka vaak vermengd met inferieure thee, uit vaak onbekende landen. Wanneer er slechts 5% thee uit Sri Lanka in zit, krijgt het gehele eindproduct al de aanduiding 'Ceylon-thee', wat een neokolonialistische praktijk is om de Europese theemengers te bevoordelen. Bij Dilmah geloven we dat deze geografische aanduiding voor iedereen moet worden beschermd en vechten we de neokolonialistische praktijken aan die de Sri Lankanen de waarde van de naam 'Ceylon' voor kaneel en thee hebben ontzegd.