Wat is duurzame verpakking?

Dit zijn verpakkingen die zijn ontworpen om hun impact op het milieu te minimaliseren. Hierbij ligt de focus op milieuvriendelijke en bronbesparende productie, waarbij de bescherming van mens en milieu centraal staat. Ze zijn gemaakt van gerecyclede materialen of zijn zelfs recyclebaar en maken gebruik van biologisch afbreekbare materialen die na gebruik teruggegeven kunnen worden aan de natuur. Duurzame verpakkingen worden vaak geproduceerd in overeenstemming met bestaande milieunormen, zoals het gebruik van hernieuwbare energie of het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen.

Naast ecologische aspecten houdt duurzame verpakking ook rekening met sociale en economische factoren. Dit omvat bijvoorbeeld naleving van eerlijke arbeidsomstandigheden tijdens de productie, het gebruik van regionale grondstoffen of het bevorderen van lokale economische kringlopen. Ook de levensduur van de verpakking wordt overwogen: duurzame verpakkingen moeten helpen voedselverspilling te verminderen door de houdbaarheid van producten te verlengen en snelle bederf significant tegen te gaan. Kortom, het doel is milieuvriendelijke en duurzame productie met de focus op het beschermen van mens en milieu, terwijl ook wordt voldaan aan de behoeften van consumenten en bedrijven.

Overzicht van duurzame verpakkingsmogelijkheden

Er zijn verschillende alternatieven voor conventionele verpakkingen die milieubewust zijn en hulpbronnen besparen. Van biologisch afbreekbare en composteerbare verpakkingen tot digitale verpakkingsoplossingen: bedrijven hebben veel mogelijkheden (afhankelijk van het toepassingsgebied en het type product) om duurzame verpakkingen te gebruiken en zo bij te dragen aan milieubescherming.

Biologisch afbreekbare verpakking

Dit is verpakking die door micro-organismen in de natuur kan worden afgebroken. De verpakking bestaat uit organische materialen, zoals plantaardige grondstoffen of biologisch afbreekbare kunststoffen. In tegenstelling tot conventionele kunststoffen, die eeuwen nodig hebben om af te breken, degradeert biologisch afbreekbare verpakking binnen enkele maanden of jaren. Hierdoor kan het de milieueffecten van verpakkingsafval helpen verminderen. Biologisch afbreekbare verpakking moet echter onder specifieke omstandigheden worden afgevoerd om daadwerkelijk af te kunnen breken, dus de juiste afvoer en inzameling is noodzakelijk.

100% biodegradable pack of Ceylon Tea with cup

Composteerbare verpakking

Verpakking die onder bepaalde omstandigheden kan worden afgebroken tot compost in industriële composteerinstallaties. Het is meestal gemaakt van natuurlijke materialen zoals hout, zetmeel of cellulose, vrij van synthetische toevoegingen. In tegenstelling tot biologisch afbreekbare verpakking breekt composteerbare verpakking alleen af tot compost onder bepaalde omstandigheden, zoals temperatuur en vochtigheid. De compost kan vervolgens als meststof voor planten worden gebruikt. Dit helpt verpakkingsafval te verminderen en heeft een positief effect op de bodemkwaliteit. Net als bij biologisch afbreekbare verpakking moet ook deze verpakking onder specifieke omstandigheden worden afgevoerd om correct te kunnen composteren.

Biodegradable and compostable tea bag

Recyclebare verpakking

Verpakking die na gebruik kan worden verzameld, gesorteerd en gerecycled om nieuwe producten van te maken. Deze verpakking is gemaakt van materialen die in een gesloten kringloop kunnen worden hergebruikt, zoals papier, karton, glas, aluminium of kunststoffen zoals PET of HDPE. Recyclebare verpakking bespaart waardevolle hulpbronnen en helpt de milieueffecten van verpakkingsafval te verminderen. Opnieuw is het belangrijk dat recyclebare verpakking op de juiste manier wordt afgevoerd en ingezameld, zodat het daadwerkelijk gerecycled kan worden en niet als vervuiling in het milieu terechtkomt.

Herbruikbare verpakking

Dit is verpakking die na gebruik kan worden schoongemaakt, bijgevuld en hergebruikt. In tegenstelling tot eenmalige verpakkingen, die na één gebruik worden weggegooid, kan herbruikbare verpakking meerdere keren worden gebruikt voordat ze wordt vervangen of gerecycled. Typische voorbeelden van herbruikbare verpakking zijn drankflessen en glazen voedselcontainers. Herbruikbare verpakking helpt afval te verminderen en het verbruik van hulpbronnen terug te dringen. Het gebruik van herbruikbare verpakking vereist echter ook speciale logistieke systemen en reinigingsprocessen om hygiënisch en veilig hergebruik mogelijk te maken.

Tin, cup, and loose leaf Supreme Ceylon Single Origin tea

Nieuwe innovatieve benaderingen

Innovatieve benaderingen van duurzame verpakkingen staan momenteel centraal in onderzoek en ontwikkeling. Dit omvat het ontwikkelen van nieuwe materialen en technologieën die milieuvriendelijker zijn dan conventionele verpakkingen, terwijl ze functioneel en kosteneffectief blijven. Enkele veelbelovende benaderingen zijn het gebruik van schimmels als biologisch afbreekbare verpakkingsmaterialen, het gebruik van algen of maïszetmeel als bio-plastic materialen en de ontwikkeling van slimme verpakkingen die de conditie van het product kunnen monitoren en de houdbaarheid kunnen verlengen. Het gebruik van recyclingstechnologieën zoals chemische recycling, waarmee plastic afval in nieuwe producten kan worden gebruikt, wint ook aan populariteit. Deze innovatieve benaderingen hebben het potentieel om de duurzaamheid van verpakkingen in de toekomst te verbeteren en zo de milieueffecten van verpakkingsafval te verminderen.

Voordelen en nadelen van duurzame verpakkingen voor bedrijven

Duurzame verpakkingen bieden bedrijven tal van voordelen, waarvan de grootste een positieve bijdrage aan milieubescherming is. Klanten, investeerders en andere belanghebbenden waarderen dit en zien het als positief. Het gebruik van duurzame verpakking kan het imago van een bedrijf verbeteren en een concurrentievoordeel bieden op de markt.

Een ander voordeel van duurzame verpakking is de kosteneffectiviteit. Duurzame verpakking kan vaak meerdere keren worden gebruikt en vereist minder frequente vervanging. Ze kunnen ook worden gemaakt van gerecyclede materialen, waardoor materiaalkosten worden verlaagd. Besparingen kunnen ook voortvloeien uit een lager transportvolume en -gewicht.

Naast de milieuen economische voordelen zijn er ook andere voordelen. Duurzame verpakking kan van hogere kwaliteit en duurzaamheid zijn dan conventionele verpakkingen, wat de productbescherming kan verbeteren en bijdraagt ​​aan klanttevredenheid. Het kan ook voldoen aan regelgevende normen en voorschriften, waardoor potentiële boetes of andere straffen kunnen worden vermeden.

Duurzame verpakking heeft echter ook enkele nadelen. Het kan duurder zijn om te produceren dan conventionele verpakking, wat betekent dat bedrijven een grotere investering moeten doen. Bovendien presteren sommige duurzame verpakkingsoplossingen mogelijk niet zo goed als conventionele verpakkingen, wat een negatief effect kan hebben op productbescherming en houdbaarheid. Desalniettemin wegen de voordelen op tegen de nadelen en vormen ze een belangrijke stap richting een meer milieuvriendelijke productie- en consumptiecultuur.

Duurzame verpakking bij Dilmah

Als trotse familieonderneming met een diepgaand engagement voor het milieu en de gemeenschap heeft Dilmah zich vele jaren geleden gecommitteerd aan het gebruik van duurzame verpakkingen. We zijn toegewijd aan een verantwoorde omgang met ons milieu en verpakken onze producten op een milieuvriendelijke manier, zonder concessies te doen aan de kwaliteit en smaak van onze theeën. We weten dat onze klanten niet alleen thee van hoge kwaliteit verwachten, maar ook milieuvriendelijke verpakkingen. Daarom hebben we nauwkeurig gekeken naar welke verpakkingsmaterialen en technologieën het beste bij ons en onze visie op duurzaamheid passen.

Dilmah hanteert een holistische benadering van duurzame verpakkingen en gebruikt uitsluitend milieuvriendelijke materialen. Onze biologisch afbreekbare verpakking is gemaakt van maïszetmeel en is ontworpen om snel en volledig af te breken zonder schadelijke effecten achter te laten. Onze composteerbare verpakking is gemaakt van papier, PLA (een biologisch afbreekbaar polymeer) en duurzaam houtvezel, en kan volledig worden gecomposteerd in industriële composteerinstallaties. Onze verpakkingen zijn gemaakt van gerecycled papier en karton en kunnen na gebruik gemakkelijk opnieuw worden gerecycled.

Onze eerste stap was het introduceren van biologisch afbreekbare theezakjes zonder plastic onderdelen. Dit was een baanbrekende innovatie voor ons, en stelde ons in staat een milieuvriendelijk alternatief te bieden voor conventionele theezakjes op de markt. Onze theezakjes zijn gemaakt van maïszetmeel en composteerbaar materiaal, waardoor ze na gebruik bijna volledig biologisch afbreekbaar zijn.

We hebben ook geïnvesteerd in de ontwikkeling van milieuvriendelijke verpakkingen voor onze losse theesoorten. Onze verpakking voor losse thee is gemaakt van een mengsel van papier en aluminiumvrij gemetalliseerd PE (polyethyleen), waardoor het volledig recyclebaar is.

Een andere belangrijke stap was de introductie van herbruikbare metalen blikken, waarmee onze klanten onze theeën kunnen bijvullen en hun theeblikken kunnen hergebruiken