Bedreigingen voor het wildlife van Sri Lanka

Tot het wildlife van Sri Lanka behoren olifanten, luipaarden, lippenberen, waterbuffels en krokodillen. Ook is het de thuisbasis van verschillende inheemse soorten, zoals de Sri Lankaanse junglevogels.

Een van de meest kritieke bedreigingen voor de dieren die in het wild leven is de vernietiging van de natuurlijke leefomgeving door menselijke activiteiten. Denk hierbij aan ontbossing, landbouw, de bouw van nederzettingen en mijnbouw. Vooral ontbossing heeft een verschrikkelijke impact gehad op het wildlife van Sri Lanka, waardoor verschillende diersoorten hun leefgebied hebben moeten ontvluchten of zelfs uiteindelijk zijn uitgestorven.

Sri Lankan leopard head close-up

Stropen is een andere ernstige bedreiging voor het wildlife van Sri Lanka. Stropen is het illegaal vangen en verhandelen van wilde dieren, en vaak ook het doden ervan voor producten als ivoor, hoorns, bont en sieraden.

Olifanten en neushoorns behoren tot de meest gestroopte diersoorten in Sri Lanka en worden met uitsterven bedreigd. Er zijn ook meldingen van een toename van stroperij tijdens de COVID-19 pandemie. Tijdens de pandemie werden veel toeristische gebieden gesloten, wat voor een enorme daling in inkomsten en werkgelegenheid heeft gezorgd voor de lokale bevolking. Hierdoor zijn velen overgestapt op illegale activiteiten, waaronder stropen, om in hun levensonderhoud te blijven voorzien. Olifanten zijn hier bijzonder kwetsbaar voor, omdat hun ivoor een hoge waarde heeft op de zwarte markt. Stroperij kan ook stiekem plaatsvinden, omdat het toezicht door rangers op beschermde gebieden beperkt is in verband met personeelstekort.

Klimaatverandering en de invloed op de leefomgeving en het gedrag van wilde dieren is een andere toenemende bedreiging. Met de groeiende frequentie van extreme weersomstandigheden zoals droogte, overstromingen en bosbranden, moeten wilde dieren zich aanpassen aan veranderende leefomstandigheden of op zoek gaan naar een nieuwe leefomgeving. In het algemeen zijn dergelijke bedreigingen in Sri Lanka enorm en vereisen ze dringende actie, zodat de wilde dieren en hun vermogen om te overleven worden beschermd.

Moeder en babyolifant in Udawalawe National Park

Beschermde gebieden en genomen maatregelen in Sri Lanka

Sri Lanka heeft enkele van de beroemdste en meest diverse beschermde gebieden ter wereld. De wilde dieren in deze gebieden zijn uniek en divers. Tot de bekendste beschermde gebieden behoren Yala National Park en Udawalawe National Park. Ondanks grote inspanningen, werd het wildlife in beide nationale parken steeds vaker het slachtoffer van stroperij.

Het Yala National Park is een belangrijke woonomgeving voor een verscheidenheid aan wilde dieren. Het heeft een oppervlakte van ongeveer 1.259 vierkante kilometer en is de thuisbasis van olifanten, luipaarden, beren, krokodillen en talrijke vogelsoorten. Vooral de grote populatie luipaarden heeft Yala National Park internationale bekendheid gegeven. Dankzij verschillende beschermingsmaatregelen is de populatie luipaarden in het park de afgelopen jaren gestabiliseerd. Toeristen kunnen de indrukwekkende wilde dieren van dichtbij bekijken tijdens safari's door het park.

Het Udawalawe National Park is een ander belangrijk wildreservaat in Sri Lanka. Dit park ligt in het zuidelijke deel van het eiland en is vooral bekend om zijn olifantenpopulatie. Er leven echter ook tal van andere diersoorten, zoals luipaarden, lippenberen, waterbuffels, krokodillen en verschillende vogels. Het park werd in de jaren 1970 opgericht en is sindsdien een essentiële plek voor het beschermen van wilde dieren. Naast het beschermen van wilde dieren staat het park bekend om zijn landschappelijke schoonheid en de vele watervallen.

Net als Yala National Park biedt Udawalawe National Park bezoekers de mogelijkheid om op safari te gaan en de unieke wilde dieren van het park te zien. Het park is een belangrijk symbool van de Sri Lankaanse natuurbescherming en een plek waar bezoekers de schoonheid en het belang van de natuur kunnen ervaren.

baby elephants walkiing in a line

De overheid van Sri Lanka heeft de afgelopen jaren veel gedaan om de wilde dieren in deze beschermde gebieden te behouden. Dit omvat maatregelen zoals het plaatsen van hekken en schuilplaatsen, het inhuren van wildwachters en het inzetten van onderwijsprogramma's om de bevolking bewust te maken van het behoud en het beschermen van wilde dieren. Ook zijn er initiatieven om de leefgebieden te herstellen en stroperij en illegale houtkap tegen te gaan.

Hoewel deze gebieden door de overheid worden beschermd, blijft het behoud van wilde dieren een grote uitdaging. Hotelontwikkelingen en toenemend toerisme vormen een bedreiging voor natuurlijke leefomgeving van dieren. Het is belangrijk dat de overheid en bezoekers van deze gebieden samenwerken om ervoor te zorgen dat de wilde dieren in deze beschermde gebieden veilig en behouden blijven voor toekomstige generaties.

Dilmah's inzet voor het behoud en beschermen van wildlife

Dilmah is toegewijd aan de bescherming van wilde dieren in Sri Lanka. Sterker nog, onderdeel van ons duurzaamheidsprogramma is de inzet om zowel de natuur als de wilde dieren te beschermen en te behouden. Dit omvat het ondersteunen van beschermde gebieden, zoals het eerder genoemde Yala National Park, waar Dilmah ook safari's aanbiedt om bezoekers inzicht te geven in de behoeften van wilde dieren en natuurbehoud. We ondersteunen ook projecten, zoals het Elephant Transit Home, om gewonde of bedreigde dieren tijdelijk op te vangen zodat ze aangesterkt weer terug kunnen keren naar de wildernis.

Het [Elephant Transit Home (ETH)] (https://feelingresponsible.org/nl-be/blog/elephant-transit-home) is een opvangcentrum in Sri Lanka dat gespecialiseerd is in het grootbrengen van babyolifantjes. De babyolifantjes die bij ETH worden opgevangen, hebben hun moeder verloren of zijn wees. Bij ETH worden ze grootgebracht en later in het wild vrijgelaten om weer in hun natuurlijke omgeving te leven. Op deze manier wil ETH babyolifanten grootbrengen om hun overlevingskansen in het wild te vergroten. De opvang probeert ook het publieke bewustzijn en begrip voor het behoud van olifanten en andere wilde dieren te vergroten.

Het Elephant Transit Home wordt gesteund door de Sri Lanka Wildlife Conservation Society en de Born Free Foundation en heeft sinds de oprichting in 1995 honderden olifantenbaby's opgevangen, grootgebracht en met succes in het wild uitgezet.

Baby olifant wordt gevoed door vrijwilliger

Het Uda Walawe Wildlife Program van Dilmah Conservation is een project dat zich inzet voor de bescherming en het behoud van wilde dieren in Sri Lanka. De missie is om de leefomgeving van wilde dieren in stand te houden en hun leefomstandigheden te verbeteren.

Met dit doel hebben we het Udawalawe National Park gesteund, dat wordt beschouwd als een van de belangrijkste leefgebieden voor olifanten in Sri Lanka. In het kader van dit programma worden tal van activiteiten georganiseerd, zoals het bevorderen van onderzoek en onderwijs, het monitoren van de dierenpopulatie en het ondersteunen van projecten om de leefomgeving van wilde dieren te verbeteren. We werken ook nauw samen met lokale gemeenschappen om het bewustzijn over het behoud van wilde dieren te vergroten en duurzaam landgebruik te bevorderen.

Het Uda Walawe Wildlife Program laat zien dat bedrijven wel degelijk een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het behoud van wilde dieren, door specifieke investeringen in projecten en programma's die helpen bij de bescherming van de dieren.

Naast het Uda Walawe Wildlife Program zetten we ons ook op andere manieren in voor de bescherming van wilde dieren in Sri Lanka. Dit omvat bijvoorbeeld het ondersteunen van projecten om bedreigde diersoorten, zoals de Sri Lankaanse luipaard, te herintroduceren en om de biodiversiteit in de regio te redden.

We stimuleren ook educatie in de omliggende gemeenschappen om hen meer bewust te maken van de noodzaak om wilde dieren en hun leefomgeving te beschermen. Daarnaast werken we hard aan het implementeren van duurzame praktijken voor landgebruik en het verminderen van schadelijke milieueffecten om de leefomstandigheden van wilde dieren te verbeteren.

Uitdagingen en toekomstige ontwikkelingen

Hoewel zowel wij als andere organisaties zeer betrokken zijn bij de bescherming de wilde dieren in Sri Lanka, zijn er nog veel uitdagingen. Een van de grootste problemen is het verlies van hun leefomgevingen, als gevolg van de uitbreiding van woonwijken, bebouwing en de toenemende toe-eigening van land voor agrarisch gebruik.

Om deze uitdagingen aan te pakken, is het cruciaal dat er meer beschermde gebieden, zoals het Udawalawe National Park en het Yala National Park worden gecreëerd en dat bestaande beschermde gebieden worden uitgebreid en beter worden beschermd.

In de toekomst zal het steeds belangrijker worden om het bewustzijn van de noodzaak om de wilde dieren te beschermen te vergroten. Dit is waar voor ons en andere organisaties een belangrijke rol is weggelegd. Met programma's zoals het Uda Walawe Wildlife Program en het Elephant Transit Home willen we graag onze bijdrage leveren aan het vergroten van het publieke bewustzijn en begrip tonen voor het behoud van wilde dieren.

Elk individu kan ook bijdragen aan de bescherming van wilde dieren in Sri Lanka - ja, ook jij! Een voorbeeld is om verantwoord te handelen wanneer je in beschermde gebieden en nationale parken reist, en de regels en voorschriften te respecteren om de dieren niet te verstoren. Je kan ook helpen door natuurbeschermingsprojecten en -organisaties te ondersteunen, die zich al inzetten voor het behoud van wilde dieren. Dit kan bijvoorbeeld door donaties of vrijwilligerswerk.

Het is ook belangrijk om bewust te winkelen en producten te vermijden die de leefomgeving van wilde dieren in Sri Lanka bedreigen, zoals palmolieproducten die leiden tot ontbossing en het verlies van de natuurlijke leefomgeving van wilde dieren. Door deel te nemen aan lokale initiatieven en acties kan je ook helpen met het vergroten van het bewustzijn over het behoud van wilde dieren en de noodzaak hiervan. Kortom, iedereen kan zijn of haar steentje bijdragen aan de bescherming van de wilde dieren in Sri Lanka en zich inzetten voor een betere wereld voor jezelf, de ander en de dieren.

Close up of a reptile from Dilmah Conservation

Conclusie

Kortom, Sri Lanka heeft een rijke en diverse natuur die door iedereen beschermd en behouden moet worden. Maar ondanks de enorme uitdagingen en bedreigingen door stroperij, klimaatverandering en de invloed van de mens, is er ook hoop.

Veel natuurbeschermingsorganisaties en bedrijven werken actief aan de bescherming van wilde dieren en het behoud van de biodiversiteit en ondernemen concrete actie. Door beschermde gebieden in te stellen en door initiatieven zoals het Elephant Transit Home, kunnen bedreigde diersoorten zoals olifanten voor uitsterven worden behoed.

Het is echter net zo belangrijk dat ieder individu ook zijn of haar steentje bijdraagt aan de bescherming van wilde dieren, bijvoorbeeld door milieubewust te reizen, te leren over biologische producten en bewust de consumptie te vermijden van producten die het gevolg zijn van stroperij.

Jij, als Dilmah theedrinker, bent een echte veranderaar. De opbrengst van jouw kopje thee steunt het werk van de Dilmah Conservation, dat zich continu inzet om de biodiversiteit in Sri Lanka te beschermen en duurzame ontwikkeling te bevorderen.

Door samen te werken met lokale gemeenschappen en zich in te zetten voor natuurbehoud en educatieve initiatieven, zorgt de organisatie ervoor dat de natuurlijke hulpbronnen van Sri Lanka behouden blijven voor toekomstige generaties.