Wat is Fairtrade?

Fairtrade is een handelssysteem dat tot doel heeft sociale en milieutechnische duurzaamheid te bevorderen, terwijl het de arbeids- en leefomstandigheden van producenten in ontwikkelingslanden verbetert. Het streeft ernaar producenten een betere onderhandelingspositie in de internationale handel te geven en hen te beschermen tegen de negatieve effecten van oneerlijke handelspraktijken.

Mother holding her baby asleep at MJF Centre

Het Fairtrade-systeem is gebaseerd op principes en normen die zorgen voor eerlijke en duurzame handel. Deze principes omvatten eerlijke prijzen, langetermijn handelsrelaties, milieubescherming, transparantie en het verbod op kinderarbeid.

Tea pickers in the tea garden

Het Fairtrade-systeem en de impact ervan

Het Fairtrade-systeem werkt door betere handelsvoorwaarden te bevorderen voor producenten in ontwikkelingslanden, zodat ze een fatsoenlijk inkomen kunnen verdienen en onder gunstige omstandigheden kunnen werken. Dit systeem omvat verschillende belanghebbenden, waaronder producentenorganisaties, certificeringsinstanties, handelspartners en consumenten. Hier volgt een uitleg van het Fairtrade-systeem:

  1. Producentenorganisaties: Deze organisaties, meestal coöperaties of verenigingen, vertegenwoordigen de belangen van producenten. Ze onderhandelen namens hun leden over prijzen en contracten met Fairtrade-handelaren.
  2. Certificering: Om Fairtrade-gecertificeerde producten te produceren, moeten producentenorganisaties voldoen aan specifieke normen op het gebied van eerlijke arbeidsomstandigheden, milieubescherming en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Certificering zorgt ervoor dat aan deze normen wordt voldaan door middel van onafhankelijke audits door derden.
  3. Handelspartners: Fairtrade-producten worden gekocht bij handelaren die akkoord gaan met het betalen van eerlijke prijzen en het aangaan van langetermijnrelaties. Deze handelspartners moeten aan bepaalde criteria voldoen en voldoen aan de Fairtrade-normen.
  4. Verkoop en marketing: Fairtrade-producten worden door handelaren verkocht aan winkeliers en consumenten. Het Fairtrade-keurmerk op het product geeft aan dat het gecertificeerd is, waardoor consumenten bewuste aankoopbeslissingen kunnen nemen.
  5. Eerlijke prijs en premies: Fairtrade garandeert producentenorganisaties een minimumprijs die de productiekosten dekt en een adequaat inkomen biedt. Als de marktprijs het minimumbedrag overschrijdt, wordt de hogere prijs betaald. Bovendien ontvangen producentenorganisaties een Fairtrade-premie voor gemeenschapsprojecten.

De aanpak van Dilmah - Het stellen van een hogere standaard dan Fairtrade

De benadering van Dilmah ten aanzien van eerlijkheid gaat vele malen verder dan de eisen van Fairtrade International. Terwijl Fairtrade zich richt op specifieke aspecten van de toeleveringsketen, omarmt Dilmah een alomvattende aanpak die de hele keten beïnvloedt en de certificeringsnormen overtreft.

  1. Economische emancipatie Het ‘origin-owned’ merk van Dilmah zorgt ervoor dat de waarde-toevoeging, inclusief verpakking, branding en ontwerp, plaatsvindt in Sri Lanka. Deze aanpak schept lokale werkgelegenheid, ondersteunt ondernemerschap en draagt bij aan de economische ontwikkeling van het land. Door de toegevoegde waarde binnen Sri Lanka te houden, helpt Dilmah de lokale economie op te tillen en zorgt het ervoor dat een eerlijk deel van de economische voordelen binnen de gemeenschap blijft.
  2. Directe relaties met telers: Als een eigenaar van het merk kan Dilmah directe relaties opbouwen met theetelers in Sri Lanka. Deze relaties bevorderen betere communicatie, begrip en samenwerking. De directe betrokkenheid van Dilmah maakt eerlijkere prijzen mogelijk, ondersteunt duurzame landbouwpraktijken en initiatieven voor capaciteitsopbouw die rechtstreeks ten goede komen aan de telers.
  3. Gemeenschapsontwikkeling: De activiteiten van Dilmah in Sri Lanka gaan verder dan alleen theeproductie. Het bedrijf investeert minstens 15% van zijn winst (vóór belastingen) via de MJF Charitable Foundation en Dilmah Conservation, waarbij verschillende sociale en milieubehoeften worden aangepakt. Dit omvat het bieden van standaardzorgfaciliteiten, kindervoeding, onderwijssubsidies en het ondersteunen van gezondheidszorg, scholen en programma's voor milieubescherming. Dilmah's inzet voor het welzijn van lokale gemeenschappen toont een waardige empowerment en creëert een positieve impact.

Nursery managed by the MJF foundation with kids playing in the front yard

Voordelen van Dilmah ten opzichte van Fairtrade

Hoewel Fairtrade-certificering een minimum aan normen garandeert, weerspiegelt dit niet noodzakelijk de productkwaliteit. Sommige bedrijven kunnen de certificering misbruiken als marketinginstrument en gemiddelde kwaliteitsproducten tegen hogere prijzen aanbieden. Dilmah daarentegen zet zich in voor het leveren van thee van hogere kwaliteit en handhaaft eerlijke praktijken in de hele toeleveringsketen.

Door onnodige tussenpersonen te elimineren, zorgt het eigenaarsmodel van Dilmah ervoor dat de waarde van het product in Sri Lanka blijft. Deze aanpak komt ten goede aan theetelers, de theesector en de Sri Lankaanse economie. Bovendien worden consumenten beloond met superieure kwaliteit thee en de voldoening dat ze een merk ondersteunen dat actief eerlijkheid bevordert.

Conclusie

Dilmah-thee stelt een hogere standaard voor eerlijkheid en duurzaamheid, verder dan de eisen van Fairtrade. Met zijn eigenaarsbenadering geeft Dilmah lokale gemeenschappen de mogelijkheid zich te ontwikkelen, bevordert het directe relaties met telers en draagt het bij aan de economische ontwikkeling van Sri Lanka. Door voor Dilmah te kiezen, kunnen consumenten een bewuste keuze maken om eerlijke handel te ondersteunen en te genieten van de beste kwaliteit thee met een positieve impact op zowel mensen als de planeet.

Kid of a plantation worker getting education from MJF Foundation